Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym – prezentacja

Znaczenie Internetu w doradztwie zawodowym dla młodzieży. Podsumowanie badań z pracy magisterskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. B. J. Ertelt’a. Prezentacja wyeksportowana do PDF traktuje o wpływie „nowych technologii” na decyzje i kształtowanie się ścieżki edukacyjno-zawodowej młodzieży. Zawarte w dokumencie informacje są esencją wyników badań magisterskich z 2009 roku. Pytania proszę zadawać poprzez system…