Definicja Interaktywności?

Interaktywność. Interaktywne medium, to takie, które stwarza odbiorcy możliwość sterowania docierającymi do niego informacjami. Interakcja jest definiowana jako wzajemne oddziaływanie na siebie osób, przedmiotów, zjawisk; zetknięcie się ze sobą dwóch lub więcej jakichś akcji, działań, dążeń[1]. Jest także procesem komunikowania się, w wyniku którego  jednostki modyfikują swoje działanie.[2] Jak słusznie zauważa Jan Grzenia, „tradycyjne media, jako komunikacyjnie  jednokierunkowe, będą dążyć do wzorca internetowego, czyli komunikacji interaktywnej”[3]. M. Czajkowski uważa, że „systemy interaktywne przystosowane są do prowadzenia dialogu z obsługującymi je ludźmi – odbierania wprowadzanych przez nich danych lub reagowania na komendy sterujące”[4]. Aktywność odbiorców Internetu jest bardzo wysoka w przeciwieństwie do np. telewizji lub radia. Fundamentalną cechą, która ma na to wpływ jest interakcja między użytkownikiem i maszyną, możliwość wpływania na odbiór i przekaz treści. Odbiorca przekazu ma bezpośredni wpływ na jego treść: może wybierać, zależnie od swoich indywidualnych wymagań, określone części komunikatu a omijać inne. Wystarczy kilka sekund aby jego pytanie czy prośba trafiła do nadawcy, podobnie szybko można mu przesłać odpowiedź. Każdy użytkownik Internetu może posiadać swoje miejsce w sieci np. w postaci strony internetowej co umożliwia mu publikację i edycję wybranych indywidualnie danych dostępnych dla ogółu internautów (użytkowników Internetu).
W przypadku radia lub telewizji nie mamy takiej możliwości. Różnorodność usług Internetowych umożliwia nadawcy i odbiorcy komunikację na równoprawnych poziomach lub ich role są przemienne. Większość dotychczasowych sposobów komunikacji ma charakter jednostronny (nadawca mówi – odbiorca słucha lub nie). Dzięki internetowym rozwiązaniom tworzy się dialog, a każde kliknięcie odbiorcy to jego głos w rozmowie z nadawcą. Podejmując decyzje sterujemy programem, stroną internetową czy rozmową z wirtualnym doradcą. Wszystko odbywa się poprzez interfejs[5] czyli rozwiązanie poprzez, które komunikujemy się z maszyną. Dzięki interaktywności Internetu możemy decydować jakie treści nas interesują, a które chcemy pominąć, cecha ta pozwala nam filtrować docierający do nas przekaz i mamy
w tym pełną swobodę.


[1] Słownik języka polskiego, pr. zb. pod red. Mieczysława Szymczaka, PWN, Warszawa 1992, t. I, s. 798

[2] M. Puchalski, M. Słaboń, Słownik pojęć socjologicznych, Kraków 1997, s. 68

[3] J. Grzenia,  Komunikacja językowa w Internecie, PWN, Warszawa 2008, s. 22

[4] M. Czajkowski, Wielka Encyklopedia Internetu i nowych technologii, Kraków 2002, s. 263.


Uwaga! Kopiowanie treści może skutkować posądzeniem o plagiat.