Przelew do Urzędu Skarbowego -zryczałtowany podatek dochodowy

W związku z bieżącymi  dylematami na temat księgowości, podatków i działalności na ryczałcie, dodaję krótki, treściwy wpis odnośnie wpłaty podatku do Urzędu Skarbowego.

42101012120015312223000000 – konto bankowe dla PIT Urząd Skarbowy Kłobuck – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dla zryczałtowanego podatku dochodowego symbol formularza to: PPE (ZRYCZAŁTOWANY PODATEK DOCHODOWY OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH)

Tabela z opisami symboli formularza/tytułami przelewu PDF

Pole okres rozliczenia: najpier podajemy cyfry reprezentujące rok, np. 11 (2011), następnie wybieramy rodzaj/typ zeznania np. M (miesięczne), a następnie wpisujemy cyfry reprezentujące miesiąc, np. 05 (maj); otrzymujemy taki oto symbol pola rozliczenia: 11M05 – co oznacza, że wpłacana kwota dotyczy maja 2011 roku.

Przykłady:

Format wpisywanego okresu rozliczenia składki wymaga podania roku wraz z:

  • wskaźnikiem „R” w przypadku płacenia składki za rok np. 02R – wpłata dotyczy roku 2002
  • wskaźnikiem „P” oraz numerem półrocza w przypadku płacenia składki za półrocze np. 02P01 – wpłata dotyczy pierwszego półrocza 2002 roku
  • wskaźnikiem „K” oraz numerem kwartału w przypadku płacenia składki za kwartał np. 03K01 – wpłata dotyczy pierwszego kwartału 2003 roku
  • wskaźnikiem „M” oraz numerem miesiąca w przypadku płacenia składki za miesiąc np. 03M04 – wpłata dotyczy kwietnia 2003 roku
  • wskaźnikiem „D” oraz numerem miesiąca w przypadku płacenia składki za dekadę np. 03D0204 – wpłata dotyczy drugiej dekady kwietnia 2003 roku
  • wskaźnikiem „J” oraz numerem dnia w przypadku płacenia składki za dzień miesiąca np. 05J1807 – wpłata dotyczy 18 dnia lipca 2005 roku

Dane kontaktowe do Urzędu Skarbowego w Kłobucku:

34 310-08-46 – podatki, pokój nr 9

34 310-08-52 – kasy fiskalne

W razie pytań radzę dzwonić do US, pracownicy US w Kłobucku służą skuteczną pomocą. Piszę to aby negować niekorzystny schemat myślenia o funkcjonowaniu urzędów. Pozdrawiam.