Opublikowane artykuły „Doradca Zawodowy”

Z zadowoleniem informuję wszystkich zainteresowanych doradztwem zawodowym, psychologicznym lub pomocą online, iż artykuły, któte stworzyłem w oparciu o moją pracę magisterską („Znaczenie Internetu w Doradztwie Zawodowym dla młodzieży” zostały opublikowane w 11-stym numerze kwartalnika „Doradca Zawodowy”. :)

Artykuły traktują o wykorzystaniu nowych technologii, a konkretnie Internetu, z całym jego spektrum możliwości w poradnictwie/doradztwie zawodowym dla młodzieży.

Wyniki z badań w przyszłości zamieszczę na blogu.

Znaczenie Internetu w Doradztwie Zawodowym - artykuły