Kogo i co poinformować o zmianie dowodu osobistego?

Wraz z terminem ważności dowodu osobosistego, podlega on wymianie (wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej, przed upływem daty ważności obecnego dowodu osobistego). Otrzymując nowy dowód osobisty, otrzymujemy także nowy numer i serię dowodu – tak więc, fakt ten należy zgłosić do następujących urzędów i instytucji (jeśli posługują się one numerem dowodu w celach identyfikacji):

  • Urząd Skarbowy

    – EDG-1 dla podatników prowdadzących indywidualną działalność gospodarczą (zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne) (było NIP-1)

    – NIP-3 dla podatników nie prowadzących samodzielnie działalności gospodarczej (zgłoszenie identyfikacyjne / zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej)

  • Banki
  • Otwarty Fundusz Emerytalny

 

! Uwaga ! – w niektórych przypadkach stron WWW możliwa jest zmiana danych personalnych przez  panel użytkownika.

Artykuł w budowie – zachęcam do komentowania i zgłaszania uwag.

 

Linki:

MSWIA – dział dowody osobiste – Co to jest dowód osobisty? Do czego służy? Prawo a dowody osobiste.