Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Aktywny formularz PDF (bez możliwości zapisania danych) będący wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. (ZUS). Pobierz tutaj PDF.