libarchive.so problem error Mint Linux 18.3 Software Manager doesn’t work mintinstall nie działa

If your software install manager stopped to work, you can’t run it, simply it doesn’t work, try to:

  1. Open Synaptic Manager with sudo (admin) / Uruchom Menedżer Pakietów Synaptic
  2. Find for: libarchive packets (in my case as on screenshot) /  Wyszukaj pakiety: libarchive
  3. Mark them for reinstall / Zaznacz pakiet do reinstalacji
  4. Click to Apply/Zastosuj
  5. After few minutes try to run mintinstall aka Software Manager

Jeśli nie działa Twój menedżer oprogramowania w Linux Mint, służący do pobierania nowych programów (pakietów) wypróbuj to rozwiązanie.