NextGEN Gallery doesn’t work – ..loading circle [slideshow, solved]

PL
Jeśli galeria NextGEN Gallery nie wyświetla Ci się poprawnie we wpisie lub na stronie, sprawdź kompatybilność wtyczki NextGEN z Twoim WordPressem (strona opcji: NextGEN Gallery Overview) – przycisk CHECK PLUGIN po prawej stronie na dole), jeśli masz problemy z wp_head w pliku templatki – zmodyfikuj plik header.php i dodaj poniższy kod przed zakończeniem, lecz pamiętaj by USUNĄĆ SPACJE. Jeśli pomogłem zapoznaj się z ofertą na dole wpisu :)


< ? php wp_head(); ? >
< / head >

EN
Installed plugin NextGEN Gallery (best plugin to create gallery in wordpress) doesn’t work when I insert slideshow into a page. First check compatibility in NextGEN Gallery Overview page – click [ Check Plugin ] button on the bottom, right side. I try many solutions but one, fast hint, modification of header.php file in the template directory was a the correct one :)

I find solution on the wordpress support forum. Thanks a lot Mr Chip Bennett – the author of solution.
PLEASE REMEMBER ! DELETE SPACES BETWEEN < ? php… etc PLEASE REMEMBER!

The wp_head() template tag should be placed immediately before the closing HTML tag. e.g. change this:

…to this:
< ? php wp_head (); ? >

Normally, you will find the closing HTML tag in the header.php template file.
The wp_head() template tag should be placed immediately before the closing HTML tag. e.g. change this:

…to this:
< ? php wp_head (); ?>

Normally, you will find the closing HTML tag in the header.php template file.